Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur van Kethel en Spaland, 1811-1941

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder de inventarisnummers 190 - 232 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 598 - 618 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder nummers 510 - 576 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1079-1080 - Stukken betreffende de maatregelen in verband met de mobilisatie, 1915-1940

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers