Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het gemeentebestuur van Katwijk gevormd onder het beheer van de secretaris (1908) 1932-1945 (1969)

Omschrijving

De gemeente Katwijk bestaat uit twee kernen, nl. Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee. In het eerstgenoemde dorpsdeel is de tuinbouw, met name de bloembollencultuur, een belangrijk middel van bestaan. De hoofdbronnen van bestaan, waaraan Katwijk aan Zee zijn groei en ontwikkeling te danken heeft, zijn het visserijbedrijf met als aanverwante takken de scheepsmakerij, kuiperij, taanderij en nettenboeterij. Voorts de industrie, zoals de Katwijksche Kalkzandsteenfabriek, de fabriek van de Sociëteit voor chemische industrie en het toerisme.
In 1939 werden de plannen gemaakt voor het in 1940 openen van het badseizoen, doch dan breekt ook in Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. Er zijn gevechten bij het vliegveld Valkenburg. Een vliegtuig stort in zee en diverse schepen zijn ook doelwit van de vijand. De vissersvloot wordt grotendeels in beslag genomen. Al snel wordt het strand sperrgebied. Veel wegen worden afgesloten door de Duitsers, zo ook de Wassenaarseweg, zodat de boeren en tuinders hun bedrijven in "De Pan" niet meer kunnen bereiken. Dit wordt opgelost door betegeling van de zandweg tussen de duinen, wat overigens wel een omweg betekende. Als gevolg van evacuatie van inwoners uit Katwijk in 1943 daalt het bevolkingsaantal van 20.000 naar 15.600 inwoners. In 1944 worden de woningen aan en achter de Boulevard ontruimd; bijna 600 woningen worden met de grond gelijk gemaakt. Niet in alle opzichten is het altijd rustig en veilig in de gemeente Katwijk. Ook hier is sprake van de ondergrondse. Op 8 april 1944 wordt een mislukte overval op het distributiekantoor uitgevoerd (inv.nr. 425). Ook voor Katwijk was de 5e mei 1945 Bevrijdingsdag. Na de uitbundige bevrijdingsfeesten wordt spoedig een aanvang gemaakt met de herbouw van Katwijk en een begin gemaakt met het opbouwen en herstellen van de hoofdbronnen van bestaan: de visserij, de tuinbouw en de industrie.

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Katwijk uit de periode 1932-1945. Onder rubriek I A vindt u stukken van algemene aard, waaronder notulen en besluitenlijsten van de gemeenteraad en notulen van vergaderingen van burgemeester en wethouders uit de oorlogsjaren. Rubriek I B bevat onder andere indicateurs van ingekomen en minuten van uitgaande stukken uit de oorlogsjaren. Financiële stukken, waaronder begrotingen, rekeningen en grootboeken uit de oorlogsjaren vindt u in rubriek 4. Financiën.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers