Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Gemeentebestuur van Hoogezand 1930-1949

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 'Algemeen' paragraaf 1 en 2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 'Bijzondere onderwerpen', paragraaf 1.1 en 1.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 2.1 en onder inventarisnummers 772-793 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers