Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur van Heemstede

Omschrijving

In de oorlogsjaren werden veel joodse inwoners gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Zo was dat op 18 mei 1942 het geval met 92 joodse ingezetenen. Eén van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland was in 1941 de groep rond Broeder Joseph en Henk Schoenmaker, die via een radio-installatie in contact stonden met Engeland. Als gevolg van verraad is deze groep opgerold en zijn zij en anderen gefusilleerd. Het verzetsmonument van Mari Andriessen aan de Vrijheidsdreef, een gedenkplaat in de Havenstraat en in het raadhuis en een verzetswijk, waarvan de straten zijn vernoemd naar verzetsstrijders, waaronder de namen van Broeder Joseph en Henk Schoenmaker, herinneren aan deze donkere periode. Het boekje "Heemstede ten voeten uit" neemt de lezer mee op een rondgang door Heemstede aan de hand van monumenten en herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog. Zie voor literatuur omtrent deze periode de pagina's 179 en 180 van het boek "Heemstede 1940-1945, een gemeente in bezettingstijd", van Marcel Bulte en Hans Krol; uitgave De Vrieseborch Haarlem, 1995. Tevens bevinden zich in het archief 1930-1990 een aantal omslagen met betrekking tot de oorlogsperiode, zoals oorlogsschade (inventarisnummers 253-259, 623, 1449-1452 en 1802-1809), inwoners die te werk werden gesteld in Duitsland (inventarisnummers 1443-1446), de centrale keuken (inventarisnummer 1434), de distributiedienst (inventarisnummers 1423-1436), verboden boeken op scholen (inventarisnummer 1605), enzovoort.

Dit archief bevat de administratieve neerslag van de taken en activiteiten van het gemeentebestuur van Heemstede. Het verdient aanbeveling om naast de hieronder genoemde inventarisnummers eveneens de series 'Voorstellen- en notulen van de gemeenteraadsvergaderingen en van de vergaderingen van B en W uit de oorlogsperiode te bekijken.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers