Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur van Haarlem

Omschrijving

Dit archief bevat de schriftelijke neerslag van de organisatie en de taakuitoefening van het Gemeentebestuur van Haarlem. De series notulen van de gemeenteraad en van de vergaderingen van Burgemeesters en Wethouders en de correspondentie bevatten ongetwijfeld informatie over de gemeente Haarlem in oorlogstijd.

Het archief van de gemeentesecretaie van Haarlem werd tot in de jaren 50 van de vorige eeuw volgens het indicateurstelsel geordend. Dat betekent dat het archief van elk van de acht afdelingen van de gemeentesecretarie uit even zovele doorlopende series bestaat, waarin de meest uiteenlopende onderwerpen geborgen zijn. Met behulp van een register, de indicateur, is het mogelijk documenten over een bepaalde zaak in de series te vinden. Wel dient men te weten welke afdeling zich met gezochte onderwerp bezig hield. Deze toegang (nr. 2295) bevat de inventaris van de archieven van afdeling 1 t/m 4. De overige afdelingen hebben ieder een eigen toegang en zijn afzonderlijk in de Wegwijzer opgenomen. Materiaal over de Tweede Wereldoorg in Haarlem is vrijwel bij elke afdeling van de gemeentesecretarie te vinden. Hieronder volgen enkele suggesties, maar deze opsomming is beslist niet uitputtend:
1e afdeling Algemene Zaken: over allerlei oorlogsgerelateerde onderwerpen,
2e afdeling Politiezaken en Militaire zaken: Bij politiezaken vindt u bijvoorbeeld stukken betreffende inlevering radio’s, ordeverstoringen.; onder Militaire Zaken stukken betreffende de Luchtbeschermingsdienst en evacuatie.
5e afdeling Onderwijs (zie identificatienummer 2401): protesten op scholen; onderwijs joodse kinderen
Bij de 6de afdeling, de afdeling Bevolking ( zie identificatienummer 2399) treft men stukken inzake de invoering van de persoonsbewijzen aan en de verplichte aanmelding van Jodenen hun deportatie; Correspondentie met het Rode Kruis betreffende overleden of vermiste personen, 1940-1945
7e afdeling Openbare Werken (zie identificatienummer 2398): stukken betreffende vordering van gebouwen, oorlogsschade en vergoedingen daarvoor.
Bij de 8e afdeling personeelszaken (zie identificatienummer 2397) : stukken betreffende de ariërverklaring van ambtenaren en door de overheid in de oorlog om hun houding geschorste ambtenaren; zuivering van ambtenaren in 1945.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers