Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur van Echteld, ook Burgerlijke Stand Echteld

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-36 zitten notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W. Onder inventarisnummers 838-942 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers