Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur van Deventer 1930-1950

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-102 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 471-570 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Voor stukken betreffende de bevolkingsregistratie zie het archief van de Burgerlijke stand Deventer, 1811-1953, toegangsnummer 724. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1384 - Stukken betreffende de handhaving van de openbare orde tijdens de mobilisatie en de bezetting, 1939-1945

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers