Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Uden, 1938 - 1970

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 2-32 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 702-834 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 746 - Stukken betreffende het plaatsen van gemeentepersoneel in Duitsland, 1942-1944

  Thema's

 • 1951 - Het verlenen van vrijstelling van de arbeidsinzet, 1943

  Thema's

 • 1952 - Het verstrekken van inlichtingen betreffende het niet voldoen aan de opkomstplicht van de arbeidsinzet door arbeidsplichtigen, 1944

  Thema's

 • 1953 - Het verlenen van vrijstelling van opkomst van de arbeidsinzet, 1944

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers