Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Soest, 1929-1975

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van het gemeentebestuur van Soest. Het archief is te raadplegen op locatie Soest. Voor informatie over het archief kunt u contact opnemen met gemeentearchief Soest.

Inventarisnummer 2416 bevat notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 29 januari 1936-20 december 1947. Inventarisnummer 1556 bevat de besluiten van de gemeenteraad, 1945-1948. Het archief bevat verschillende gedeponeerde archieven, waaronder het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Inventarisnummers 1894-1909 bevatten geneeskundige verklaringen van overlijden, bestemd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1940-1945. Mogelijk bevindt zich hierin oorlogsgerelateerde informatie. Verder zijn ook de gedeponeerde archieven van de adviescommissie tot zuivering van het politiepersoneel der gemeente Soest, het archief van de instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, het kabinetsarchief van de burgemeester en het archief van de vereniging Vrijwillige Burgerwacht, 1919-1940 in het archief van het gemeentebestuur Soest opgenomen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1562 - Stukken betreffende samenstelling, waaronder verkiezing, van het voorlopige gemeentebestuur na de bevrijding, 1945-1947. Bevat naamlijsten van leden van het kiescollege voor de tijdelijke gemeenteraad, met gegevens betreffende verzetswerk tijdens de bezetting en overige informatie betreffende de individuele leden

    Thema's

  • 2540 - Stukken betreffende de uitbetaling van achterstallig salaris aan gedurende de Duitse bezetting ondergedoken of ontslagen personeel, 1945-1953.

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers