Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Schijndel, 1930-1960

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-33 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 544-614 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 615-690 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 826 - Stukken betreffende de vrijstelling van de 'arbeidsinzet' en legitimatie van het personeel van de vrijwillige brandweer en de bosbrandweer, 1942-1944

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers