Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het gemeentebestuur Schiedam

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk I, paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II, paragraaf 3 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk II paragraaf 5 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Archief gevormd door de ambtenaar van de burgelijke stand, inv.nrs 8605 - 9246). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers