Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Roosendaal en Nispen, 1936-1975

Omschrijving

Aan de opbouw van het economisch apparaat in Roosendaal kwam bij de Tweede Wereldoorlog vrij abrupt een einde. De Duitsers probeerden de Nederlandse economie dienstbaar te maken aan de Duitse oorlogseconomie. Aanvankelijk met zachte, later met harde hand. Via de Arbeitseinsatz werden eerst werklozen, maar na 1942 ook veel andere arbeiders verplicht in Duitsland te gaan werken. Bij de bevrijding liep Roosendaal flink schade op. Begin oktober 1944 begonnen, bij het naderen van de geallieerde troepen, de Duitsers met het leegroven van fabrieken en winkels. Bij Nispen werd hevig gevochten. De elektriciteitscentrale en het station waren doelwitten van de artillerie en de luchtmacht.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.3.2 en 1.3.3 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 1.7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.04 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers