Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Rietveld, 1941-1964

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie voor de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W de inventaris gemeente Rietveld 1661-1941. Onder inventarisnummers 120-126 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 158-169 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers