Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Reek, 1923 - 1942

Omschrijving

Nadat in het begin van de 19e eeuw diverse pogingen om Reek als zelfstandige gemeente op te heffen schipbreuk hadden geleden, moest men tenslotte in 1942 zwichten voor de bevelen dienaangaande van de bezettende Duitse macht. Per 16 juli 1942 vond de annexatie van Reek plaats, waarbij 3 gemeenten betrokken waren. Grave kreeg het gebied de "Bergen"', het Duifhuis ging voor het grootste gedeelte behoren tot de gemeente Zeeland en het overige gebied maakte voortaan deel uit van de gemeente Schaijk.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 916-924 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 1096-1113 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers