Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993

Omschrijving

De Tweede Wereldoorlog heeft ook Oeffelt niet onberoerd gelaten. Dit gold ook voor het bestuur van Oeffelt. In 1942 moest burgemeester C. J. J. Remmen plaatsmaken voor een N. S. B.-er. Na de bevrijding, in september 1944, kon hij zijn bestuurlijke functies weer opnemen. Oeffelt maakte toen een hachelijke periode door: doordat de Duitsers nog in Gennep lagen, was Oeffelt frontgebied. Maandenlang vonden er beschietingen plaats. Op 20 oktober 1944 blies een groep van over de Maas gekomen Duitsers de kerktoren op, die neerkwam op het schip van het uit 1854/1859 daterende bedehuis. Ook het raadhuis kreeg toen de genadeslag.Op 7 november 1944 is ongeveer de hele bevolking geëvacueerd en de mensen werden gedwongen om een onderkomen in de omgeving te gaan zoeken. In de loop van de maand maart 1945 is de bevolking geleidelijk teruggekeerd, nadat ten gevolge van het grote geallieerde offensief de overkant van de Maas en een gedeelte van Duitsland van vijanden was gezuiverd. De oorlogsschade viel niet mee. Naast de kerk en het gemeentehuis hebben tevens vele huizen tijdens de oorlog schade opgelopen. Velen moesten hun heil zoeken in noodvoorzieningen. De plunderingen tijdens de evacuatie verergerden de situatie nog.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 111-150 en 909-924 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In de paragraaf 'Personeel' vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers