Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Nuland, 1940-1969

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 36-39 en 61 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 770-823 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 465 - Gedwongen plaatsing van Nederlanders in Duitsland tijdens de bezetting, 1940-1945

  Thema's

 • 466 - Plaatsing van Nederlanders in België en Frankrijk tijdens de bezetting, 1940-1941

  Thema's

 • 783 - Plaatsing van overheidspersoneel in Duitsland, 1942-1944

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers