Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Nieuw-Ginneken (1900) 1942 - 1969 (1993)

Omschrijving

Nieuw-Ginneken is in 1942 ontstaan uit een gedeelte van de gemeente Ginneken en Bavel.

De Tweede Wereldoorlog was voor de gemeente ook een donkere tijd. Het verenigingsleven lag grotendeels stil. Vervelende zaken voor Nieuw-Ginneken waren bijvoorbeeld de paardenvorderingen, inlevering van radiotoestellen, koper, dekens, het weghalen van (kerk) klokken, inkwartiering van Duitse soldaten en legering van Duitse soldaten in openbare gebouwen en patronaatszalen. Op 28 en 29 oktober 1944 werden Bavel, UIvenhout, Galder en Ginneken-dorp bevrijd.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek .07.77 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie .08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek 1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers