Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Leusden

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Leusden 1930-1969. Inventarisnummers 828 en 843 bevatten notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk het College B&W met betrekking tot de oorlogsjaren. Wellicht is ook informatie met betrekking tot de oorlog aanwezig in inventarisnummers 823-824 (stukken betreffende de verkiezing en bezoldiging van raadsleden 1943-1947), in inventarisnummers 856-858 (burgemeestersdossiers 1931-1968) en in de inventarisnummers 865-881 (personeelsdossiers 1930-1969). Mogelijk is ook relevante informatie aanwezig in inventarisnummer 328 (hulp aan vluchtelingen 1930-1967). In de inventarisnummers 468-481 en 572-606 bevinden zich financiƫle stukken (begrotingen en rekeningen) die betrekking hebben op de jaren 1939-1946

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 422 - Stukken betreffende de voorbereiding van de mobilisatie, 1930-1938

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers