Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Leeuwarderadeel, 1919-1943

Omschrijving

Het archief vormt de papieren neerslag van het handelen van het gemeentebestuur. Onder inventarisnummers 364 - 517 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In de sectie Openbare Orde zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers