Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Klundert, 1941-1970

Omschrijving

In de oorlogsjaren is de bevolking van Klundert zwaar op de proef gesteld. Het meest had men te lijden tijdens de periode van de bevrijding, in november 1944, daardoor kende de gemeen­te vele verwoestingen. Het centrum werd zo goed als weggevaagd en het dorp Moerdijk werd vrijwel in zijn geheel verwoest. De mensen vluchtten naar ondermeer Fijnaart en verder naar Oudenbosch.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.04 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.02.02 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.05.06 t/m 2.05.08 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers