Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Hoogkarspel 1925-1978

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-109 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 598-666 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 703-753 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 730 - Stukken betreffende inwoners van Hoogkarspel die in Duitsland of Frankrijk tewerk zijn gesteld, 1940-1942

  Thema's

 • 989 - Ariërverklaringen van brandweerpersoneel, 1942 en vrijstelling van de verplichting in Duitsland te gaan werken wegens lidmaatschap van de vrijwillige brandweer, 1944

  Thema's

 • 1184 - Circulaires betreffende tewerkstelling in Duitsland en Frankrijk, 1940-1945

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers