Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het gemeentebestuur, gevormd onder het beheer van de gemeentesecretaris

Omschrijving

Volgens de inleiding van de inventaris was het grootste gedeelte van het archief uit de periode 1930-1946 tijdens de oorlogsjaren verwoest. Desondanks zijn er ruim 100 inventarisnummers aangetroffen die betrekking hebben op de oorlogsperiode. De inventaris van het archief bevindt zich in de inventaris 'Archieven van der gemeente Sevenum'.

Notulen van de gemeenteraad met betrekking tot de oorlogsperiode zijn te vinden in inventarisnummers 452-453 (agenda's 443-445). Inventarisnummers 462-463 bevatten registers van besluiten van de gemeenteraad. Notulen van vergaderingen van Burgemeester en Wethouders zijn te vinden in inventarisnummer 467, registers van besluiten van Burgemeester en Wethouders bevinden zich in inventarisnummers 475-476. Inventarisnummers 477-478 bevatten besluiten van de Burgemeester in de jaren 1941-1943, respectievelijk 1945-1953. Inventarisnummers 515-526 en 535 bevatten correspondentie van het gemeentebestuur tijdens de oorlogsperiode.
Inventarisnummers 986-1027 bevatten persoonsbundels 1912-1980, onder andere van de plaatsvervangend burgemeester in 1944. Registers van ingekomen personen bevinden zich in inventarisnummers 1155-1156 (jaren 1936-1945) en van vertrokken personen in inventarisnummer 1164 (1944-1945). Inventarisnummer 1164 bevat ook de registers van de ingekomen personen uit de periode 17 oktober-28 december 1945.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers