Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Esch, 1811-1941

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder de inventarisnummers 403-423 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 788-792 vindt u stukken met stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers