Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Eemnes

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Eemnes 1814-1948. Inventarisnummers 26 en 71 bevatten de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk het College B&W uit de oorlogsjaren. In de inventarisnummers 398 tot en met 428 bevinden zich ingekomen stukken en doorslagen van verzonden stukken en bekendmakingen 1916-1948 (zie voor de indeling van de rubrieken bijlage 5 van de inventaris) In hoofdstuk 2.2.1.5.1 (Financiën) bevinden zich financiële stukken (rekeningen, begrotingen kasboeken van ontvangsten en uitgaven) met betrekking tot de oorlogsjaren. Mogelijk is er ook relevante informatie aanwezig in inventarisnummer 1221 (brandrapporten 1942-1947). Inventarisnummers 1496 en 1497 bevatten publicaties met betrekking tot de oorlogsjaren en het verzet.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers