Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Ede, 1818-1948

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk a.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk c.5 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk c.7 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de burgerlijke stand, 1811-1960, archiefnummer 014). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers