Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Edam-Volendam

Omschrijving

De oorlogsjaren zijn zeker niet onopgemerkt aan de gemeente Edam voorbij gegaan. Het is echter opvallend hoe weinig er over de oorlogsjaren is terug te vinden in het archief. Aan het begin van de oorlog in mei 1940 werd de bevolking van de gemeente Hoogland geëvacueerd naar de gemeente Edam en werden de polders "de Zeevang" en "de Zuidpolder" onder water gezet. Het verzet bestond in de eerste jaren voornamelijk uit het zich onttrekken aan de arbeidsinzet t.b.v. de Duitsers en het helpen van onderduikers. Pas aan het eind van de oorlog begon het verzet een openlijker karakter te krijgen. In maart 1944 werd het politiebureau overvallen. Hierbij werden zowel de distributiebescheiden als het bevolkingsregister ontvreemd. In oktober 1944 besluit burgemeester Van Baar onder te duiken nadat hij geweigerd had om dekkingsgaten te laten graven. Als waarnemend burgemeester wordt de N.S.B.'er de heer Van Baak benoemd. In januari 1945 werd van Baak door het verzet ontvoerd en geliquideerd. Na de bevrijding hersteld de "normale gang van zaken" zich en begon de wederopbouw.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-19 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 152-161 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 178-192 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers