Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Culemborg 1930-1955

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de activiteiten van het gemeentebestuur.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 1 Collecten - O.a.:
  - Ned. Volksdienst, 1943
  - Vrijwilligers-legioen Nederland, 1941
  - Weerafdeling van de Nat. Soc. Beweging, 1943

  Thema's

 • 1 Evacuatie der burgerbevolking - - Evacuatie, 1942-1946
  - Evacuatie ingezetenen der gemeente Monster, 1942-1946
  - Evacuatie Bureau Gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Ned. Politie, 1943
  - Evacuatie uit het buitenland, 1943
  - Evacuatie-Bureau der NSB, 1943-1944
  - Inlichtingen over David Zeldenrust, 1943
  - Correspondentie over Th.J. Saltzherr Tollenstraat 41, 1943-1944
  - Klachten over huisvesting, 1943-1945
  - Verzoeken om als evacué in Culemborg te mogen blijven, 1945
  - Evacuatie uit de Boomelerwaard, 1945
  - Evacuatie uit Zoelen, 1945
  - Gebruik "Scheffelschool", 1945-1946
  - Ongeorganiseerde verplaatsing van evacués en andere personen, 1945
  - Re-evacuatie, 1945-1947

  Thema's

 • 1 Politie - - Hulppolitie, 1941-1944
  - Verhoogde rantsoenen voor politiepersoneel, 1941-1943
  - Halfmaandelijkse sterkte opgaven Gemeentelijk Politie personeel, 1941-1942
  - Vragenlijsten hoger politiepersoneel, 1941-1943
  - Benoeming ambtenaar voor motorrijtuigaangelegenheden der Ned. Politie, 1941
  - Onderricht in vreemde talen aan politiepersoneel, 1942
  - Detachement gemeentelijk politiepersoneel bij de Dienst der prijsbeheersing, 1942
  - Behandeling aangelegenheden gemeentepolitie, 1942
  - Kaartsysteem onbezoldigd gemeenteveldwachters, 1942
  - Vervoer op blauwe reisorders, 1942-1946
  - Opheffing gemeenteveldwacht, 1942
  - Opgave lager kader bij de politie, 1942
  - Het dragen der SS-runen op de uniformen der Nederlandse politie, 1943
  - Sterkte korps Gemeentepolitie, 1943
  - Lidmaatschap Kameraadschapsband Nederlandse politie en contributiebetaling, 1943-1945
  - Tewerkstelling in Duitsland, 1943
  - Opheffing bezoldigde gemeenteveldwacht, aanwijzing gemeentepolitie Gemeenten, 1943
  - Politiële maandrapporten, 1943
  - Dienstweigering door Nederlandse Politieambtenaren, 1943-1944
  - Ontslag Overheidspersoneel met joodse echtgenoot, 1943
  - Aanwerving leden der Ned. Politie voor de Landwacht en Waffen-SS, 1943-1944
  - Aanwijzing van politieambtenaar voor het volgen van een cursus bij het P.O.B, te Schalkhaar, 1943
  - Arbeidscontract, 1943
  - Verzoeken om opsporing, aanhouding en voorgeleiden van politieambtenaren door middel van politieradio-omroep, 1943
  - Opheffing Commissariaat van politie, 1943
  - Eerbewijzen Nederlands Politie, 1943-1944
  - Leden NSB Rechtsfront of Germaanse SS bij de politie, 1943-1944
  - Colportage door politieambtenaren, 1943
  - Arbeidsinzet in Duitsland, 1943
  - Handhaving vrouwelijke arbeidskrachten na haar huwelijk, 1943
  - Herordening verandering betrekking, 1943
  - Bestuurspolitie, 1943-1944
  - Bevordering Nederlandse Politie, 1943-1945
  - Exercitie, 1943
  - In bewaring geven uniformkleding, vuurwapens en munitie tijdens verlof en ziekte, 1943-1944

  Thema's

 • 2 Eisen betreffende: zedelijk gedrag, nationaliteit, leeftijd, lichamelijke gesteldheid enz. - Standpunt ambtenaren tov de NSB, 1942

  Thema's

 • 2 Herstellingsoorden en vakantie koloniën voor kinderen - Uitzending Nederlandse kinderen naar Duitsland, 1940-1942

  Thema's

 • 5 Openlijk aanplakken en aankondigen - - Aanplakbiljetten, 1940-1947
  - Verwijdering vervallen aanplakbiljetten
  - Aanplakbiljetten, houdende oproep tot dienstneming bij de Waffen-SS en het Vrijwilligerslegioen Nederland: de "V" actie, 1941
  - Anti-Duitse opschriften, 1941
  - Verbod propaganda der Ned. Unie, 1941
  - Diversen

  Thema's

 • 8 Maatschappelijke steun aan kinderen - O.a.:
  - Hulp aan kinderen leden Duitse Wehrmacht, 1943-1944
  - Tehuis voor NSB-kinderen, 1945-1948

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers