Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Cothen

Omschrijving

Tijdens de oorlog werd op de bevolking van Cothen een beroep gedaan voor het onderbrengen van evacuëes uit andere provincies en ook van Duitse troepen. Onherstelbare materiële schade werd ondanks een bombardement in januari 1945 niet aangericht.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-20 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 402-403 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 437-482 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers