Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Bunschoten

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Bunschoten 1811-1946. Inventarisnummers 53-54 en 68-69 bevatten notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk het College B&W met betrekking tot de oorlogsjaren. Inventarisnummer 56 bevat een register met besluiten genomen door de burgemeester waarnemende de taak van de gemeenteraad (1941-1944) In inventarisnummers 202-209 is correspondentie aanwezig, hierin bevindt zich oorlogsgerelateerde informatie (voor agenda's zie inventarisnummers 267i t/m 267m en 268h, voor de rubriekenindeling zie inventarisnummer 319). In de hoofdstukken Personeel (2.2.1.2) en Financiën (2.2.1.5, begrotingen en rekeningen) is eveneens informatie met betrekking tot de oorlogsperiode aanwezig. Inventarisnummer 281 bevat bekendmakingen periode 1932, 1934-1946. In het hoofdstuk Bevolkingsregistratie (2.2.2.04.03) bevinden zich onder andere registers van ingekomen en vertrokken personen, en een aantekening van teruggekeerde personen uit het buitenland.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 810 - Lijsten van opgeroepen mannen voor het graven van gaten in de Nijkerkerweg ten behoeve van de Duitsers en een lijst van mannen met hun verdiensten waarschijnlijk ook voor tewerkstelling voor de Duitsers en staat van uitbetaalde lonen, 1944.

    Thema's

  • 873 - Verklaringen, opgesteld door de burgemeester, dat diverse mannelijke inwoners Nederlander zijn ingevolge artikel 2A van de wet op het Nederlanderschap, 1945.N.B. betreft mannen tussen de ca. 20 en 40 jaar; te werkgesteld geweest voor de Duitsers?

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers