Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Boxmeer, 1942-1970

Omschrijving

Boxmeer was direct oorlogsterrein toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen. Via Boxmeer, Sambeek en Beugen zijn de vijandelijke troepen dagenlang verder Brabant ingetrokken. Na de inval volgde een periode van ruim 4 jaar bezetting. Tot aan de bevrijding vielen tijdens de talloze luchtgevechten slechts enkele bommen en vliegtuigen, die betrekkelijk weinig schade aanrichten, maar wel ervoor zorgden dat de bewoners naar de kelders moesten vluchten. Het leek erop dat de bevrijding in het najaar van 1944 zonder nadeel en verschrikking voor deze regio zou verlopen. De vijand was geleidelijk verdwenen en de Engelsen arriveerden. Toch kwam er nog heftige Duitse tegenstand. Na een periode van onderduiken in de kelders werd begin november het bevel tot verplichte evacuatie gegeven. Deze evacuatie duurde vier lange maanden. Het februari-offensief bracht de inmiddels onbewoonde Maasdorpen geweldige troepenmassa's. Bovendien werden de huizen op grote schaal geplunderd en vele panden ging door ruw omgaan met vuur in vlammen op. Niet lang hierna, toen het Reichswald en het verdere Nederrijnse gebied tegenover Oost-Brabant was gezuiverd, konden de geëvacueerden weer veilig terug naar hun zwaar geteisterde dorpen. Vele jaren na de oorlog hadden de inwoners een grote klus aan het herstellen van de oorlogsschade.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Er bevinden zich geen notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W uit de oorlogsperiode in het archief. In het hoofdstuk 'Gemeentelijke Huishouding' vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 456 - Correspondentie inzake de tewerkstelling van Boxmeerse arbeidskrachten in Duitsland, 1942-1944

    Thema's

  • 816 - O.a.: Plaatsing van overheidspersoneel in Duitsland, 1942-1944; Correspondentie inzake afstempeling distributiestamkaarten overheidspersoneel, 1943; Correspondentie inzake uitzending plantsoenarbeiders, 1943; Opgave voor arbeidsdienstplicht gemeentepersoneel, 1943-1944

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers