Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het gemeentebestuur Borne. 1929-1960

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder I.1 en I.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder II.II vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder II.IV.6 vindt u stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 462 - Stukken betreffende het plaatsen van personeel in Duitsland. 1942-1945

  Thema's

 • 953, 954 - Stukken betreffende de verplichte tewerkstelling van Bornse arbeiders in Duitsland. 1940-1941

  Thema's

 • 955 - Stukken betreffende de tewerkstelling van arbeiders in de Noordoostpolder. 1944-1945

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers