Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Bodegraven 1811-1941

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie inventarisnummers 1-52 voor de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 745 - Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken bij en van de correspondent van de arbeidsbemiddeling betreffende de uitzending van arbeidskrachten naar Duitsland, 1937-1941

    Thema's