Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Blaricum, 1927-1979

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 01.01 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 02.01.03.03 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 02.02.02.02 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers