Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Berghem, 1814 - 1970

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 461.1-485.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 608.1-624.1 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In het hoofdstuk 'Openbare Orde' zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 239.5 - Personele bescheiden betr. de Nederlandse arbeidswet uit de jaren 1941 t/m 1944

    Thema's

  • 853 - Vliegveld te Kessel: tewerkstelling, 1944

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers