Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Barwoutswaarder 1941-1964

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie voor de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W de inventaris gemeente Barwoutswaarder 1671-1941. Onder inventarisnummers 151-215 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 255-266 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Barwoutswaarder, 1818-1950, archiefnummer W023). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers