Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Baarn, 1814-1950

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van het gemeentebestuur van Baarn in de periode 1814-1950

In de rubriek Bevolking kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. In de inventaris zijn geen notulen van vergaderingen van respectievelijk de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders aangetroffen met betrekking tot de oorlogsjaren. Evenmin is er correspondentie aangetroffen. Wel zijn agenda"s van ingekomen en verzonden stukken aanwezig van de jaren 1939-1946 in de inventarisnummers 1262-1268.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers