Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur, 1919-1979

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In paragraaf 7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 13 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1919-1979). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers