Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentearchief 1939-1969

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-39 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 373-415 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 660-665 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1235 - Stukken betreffende de mobilisatie en daarmee verband houdende maatregelen, 1938-1940

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers