Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Zwijndrecht, 1926-1984

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activteiten van de gemeente Zwijndrecht

Van dit archief is nog geen digitale toegang beschikbaar. Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad uit de jaren 1939-1941 en 1945 vindt u onder de inventarisnummers 1383, 1389-1391. Stukken met betrekking tot de verkiezing en benoeming van de leden van de gemeenteraad 1939-1940 zijn aanwezig in de inventarisnummers 1110-1111. Voor registers met notulen van vergaderingen van Burgemeeter en Wethouders, zie de inventarisnummers 2394-2401. In de serie functiedossiers van wethouders (inventarisnummers 2772-2767) bevinden zich dossiers van wethouders die tijdens de oorlog in functie waren.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers