Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Zevenhuizen, 1930-1971

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Zevenhuizen met betrekking tot de periode 1930-1971.

Inventarisnummer 857 bevat agenda's van de vergaderingen van de gemeenteraad uit de jaren 1935-1941. Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad uit de periode 1945-1948 zijn te vinden onder inventarisnummer 860. Voor notulen van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders uit de jaren 1939-1946, zie de inventarisnummers 646, 871 en 873. Inventarisnummer 563 bevat historische gegevens, 1930-1971. In rubriek 2.4 vindt u informatie over de financiën van de gemeente met betrekking tot de oorlogsjaren (onder andere begrotingen en begrotingswijzigingen, rekeningen en verzamelstaten van inkomsten en uitgaven bij de jaarrekeningen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 536 - Onderscheidingen, op naam geordend, 1929-1959 NB. Hoewel het niet uit de omschrijving blijkt, is het mogelijk dat onder dit inventarisnummer oorlogsgerelateerde informatie te vinden is.

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers