Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Wijnandsrade. 1819-1939

Omschrijving

De voormalige gemeente Wijnandsrade maakt sinds 1982 deel uit van de gemeente Nuth.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.1.1.1. en 2.1.1.2. zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.1.2.1.4.4. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.1.2.2.02.3. bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers