Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Weert. (1904) 1920-1969 (1986)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder I.A.1&2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder II.A.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder II.B.5.4.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1043 - Dossier inzake het vaststellen van de regeling inzake de toegang tot de toren van de Sint Martinuskerk voor het luiden van de klokken tijdens brand, mobilisatie of oproer, tevens overdracht van het eigendomsrecht van de kerktoren aan het bestuur van de Sint Martinusparochie. 1933

    Thema's

  • 1045 - Dossiers inzake de sluiting van de cafés tijdens het carnaval en mobilisatie. 1939-1940

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers