Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Weert. (1904) 1920-1969 (1986)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder I.A.1&2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder II.A.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder II.B.5.4.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers