Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Vlagtwedde (1874) 1923-1987 (2001)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Vlagtwedde. In de inventaris van het archief zijn ook gedeponeerde archieven opgenomen, onder andere van het Burgerlijk Armbestuur der gemeente Vlagtwedde 1923-1957 en van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1923-1987.

Inventarisnummers 6-15 bevatten agenda's van ingekomen en uitgaande stukken over de periode 1 augustus 1938-31 december 1946. Rubriek .07.352 bevat financiële stukken met betrekking tot de oorlogsjaren, waaronder begrotingen en rekeningen, grootboeken van inkomsten en uitgaven. Rubrieken .07.51 en .07.52 bevatten stukken van het bestuur, waaronder verslagen van gemeenteraadsvergaderingen en besluitenlijsten van het College van Burgemeester en Wethouders. Zie hiervoor ook de voor de Wegwijzer geselecteerde inventarisnummers. Rubriek .08 bevat stukken betreffende personeel, waaronder persoonsdossiers gemeentepersoneel, personeel Dienst Gemeentewerken, onderwijzend personeel. Mogelijk bevindt zich hieronder oorlogsgerelateerde informatie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers