Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Urk 1812-1949

Omschrijving

Tot en met 1949 behoorde Urk tot de provincie Noord-Holland. Met ingang van 1950 ging Urk naar de provincie Overijssel. Op 1 januari 1986 is Urk onderdeel geworden van de nieuwe provincie Flevoland.

Inventarisnummers 21-23 en 43-44 bevatten notulen van de vergaderingen van de raad (november 1938-december 1947) respectievelijk van de vergaderingen van B&W (1939- september 1940). Onder inventarisnummer 52 bevinden zich besluiten van de gemeenteraad met betrekking tot de periode 1935-1949. Ingekomen brieven betreffende de jaren 1939-1946 zijn te vinden in de inventarisnummers 170-177 (agenda's van ingekomen brieven, met alfabetische registers op trefwoorden bevinden zich voor die jaren in de inventarisnummers 220-226). Inventarisnummers 257-260 bevatten minuten van uitgaande brieven: 'Algemeen/Algemene Zaken' (NB de jaren 1943 en 1944 ontbreken). In inventarisnummer 269 bevinden zich brieven aan en minuten van uitgaande brieven van de gemeentesecretaris inzake particuliere aangelegenheden, 1945-1949, wellicht is hier informatie met betrekking tot de oorlog te vinden. Inventarisnummers 419-424 bevatten personeelsdossiers uit de jaren 1892-1951.
In de rubriek Openbare orde (2.04.01) zijn minuten van uitgaande brieven: 'Justitie en Politie' 1940-1946 (inventarisnummer 463) en politieverordeningen 1911-1948 (inventarisnummer 464) aanwezig. In het hoofdstuk Bevolking (2.04.2) is mogelijk ook relevant materiaal met betrekking tot de oorlog aanwezig. Deze rubriek bevat onder andere stukken met betrekking tot naturalisatie (1916-1948, inventarisnummer 493), stukken betreffende de registratie van bewoners van woonwagens en woonschepen, 1941-1944 ( inventarisnummer 495), registers van ontvangen en verzonden kennisgevingen en persoonskaarten 1938-1944 (inventarisnummer 497) en verklaringen van overlijden en doodschouw. Voor de jaren 1940-1945 zijn dit de inventarisnummers 599-604.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 761 - Stukken betreffende de te nemen maatregelen in geval van mobilisatie, 1919-1937

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers