Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Ubach over Worms, (1913) 1932-1981

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk1.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk hoofdstuk 2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 4.3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1424 - Circulaires, aanschrijvingen en overige correspondentie omtrent de mobilisatie, 1932-1941

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers