Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Stramproy. 1938-1997

Omschrijving

In 1998 is in het kader van de gemeentelijke herindeling de gemeente Stramproy opgeheven en toegevoegd aan het grondgebied van Weert.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 500 - Bevordering van de groei en ontwikkeling (o.a. historie) - Geschiedschrijving: uitwerking interviews op audioband met betrekking tot 'de pilotenlijn 1940-1945' (1990); - geschiedschrijving verzet 2e Wereldoorlog Stramprooierbroek/Stramproy door J. van Lieshout (1995)

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers