Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Stolwijk, 1812-1942

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Stolwijk met betrekking tot de periode 1812-1942. Zie ook het archief van de gemeente Stolwijk 1942-1984 (nummer toegang 1099).

Inventarisnummer 492 bevat notulen van vergaderingen van de gemeenteraad uit de periode 1934-1947. Onder inventarisnummers 496-497 vindt u notulen van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders. Rubriek 1.1.3 bevat besluiten van de gemeenteraad en van burgemeester en wethouders uit de jaren 1940-1943. Voor publicaties van het gemeentebestuur tijdens de oorlogsjaren, zie rubriek 1.1.4. In rubriek 1.2.06 vindt u financiƫle stukken (begrotingen, rekeningen en bijlagen) tot en met het jaar 1942. Onder rubriek 1.2.09.1 vindt u registers van ingekomen en vertrokken personen 1891-1940.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers