Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Stein (1887) 1938-1981 (1988)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie ook de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 069-03 - Correspondentie aangaande bezetting en bevrijding (gedragingen E. de Wit tijdens oorlogsjaren, inbeslagneming foto's, overval op gemeentehuis, arrestatie NSB'ers, bestuursmoeilijkheden gemeentebestuur Stein (1940-1944)

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers