Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
archief van de gemeente Snelrewaard,haar rechtsvoorgangers, de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en het Woningbedrijf van de (gemeente Snelrewaard, (1587, 1589) 1606-1988 (2003)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1. en 1.3. zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.9. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.2. en onder inventarisnummers 2396-2464 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1818-1950, archiefnummer O 005a). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers